Traktor na gigantycznych oponach Mitasa płynął po wodzie